Hội Thánh Việt Nam Đài Loan

* Cầu nguyện cho các Buổi Lễ Thờ Phượng chủ nhật hằng tuần của HTVN Đài Bắc, HTVN Đài Trung và HTVN Cao Hùng

* Cầu nguyện cho chương trình đọc Kinh thánh " Chiến Thắng" mỗi ngày của HTVN Đài Bắc, HTVN Đài Trung và HTVN Cao Hùng 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-`