Hội Thánh Việt Nam Đài Loan

 * Cảm ơn Chúa, Chương Trình Ca Nhạc Truyền Giảng Giáng Sinh Vòng Tay Việt do đoàn Ái Hữu đến từ Mỹ trình diễn Chúa cho thật tốt đẹp có 6 người tiếp nhận Chúa

* Cảm ơn Chúa, Buổi Lễ Thờ Phượng Mừng Chúa Giáng Sinh của HTVN Đài Loan tổ chức tại HTVN Đài Trung ngày 15/12/2019 Chúa cho thật vui mừng và đầy ơn phước Chúa.

* Cầu nguyện cho các Buổi Lễ Thờ Phượng chủ nhật hằng tuần của HTVN Đài Bắc, HTVN Đài Trung và HTVN Cao Hùng.

* Cầu nguyện cho Chương Trình Từ Nghi Ngờ Đến Tin Nhận được huấn luyện và áp dụng trong HTVN Đài Loan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-`