Hội Thánh Việt Nam Đài Loan

 

  • Cầu nguyện cho các buổi lễ Thờ phượng Chúa mỗi chủ nhật của HTVN Đài Bắc và HTVN Đài Trung  
  • Cầu nguyện cho buổi lễ Thờ phượng Chúa chủ nhật tuần thứ 2 và thứ 4 của HTVN Cao Hùng 
  •  Cầu nguyện cho các buổi nhóm họp trong tuần của Mục Vụ Phúc Âm HTC và mỗi hai tuần của Mục Vụ Phúc Âm LSH 
  • Cầu nguyện cho chương trình"Từ nghi ngờ đến tin nhận" đang được huấn luyện ở HTVN Đài Trung và ngày càng được áp dụng rộng rãi trong Hội Thánh Việt nam Đài loan  
  • Cầu nguyện cho các tín hữu trong Hội Thánh đọc Kinh Thánh sách Hê-bơ-rơ trong tháng 9 năm 2019 
  • Cầu nguyện cho chương trình đọc Kinh Thánh dâng Chúa tại nhà thờ Banqiao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-`