Vietnamese Outreach Ministry

 

  • Cầu nguyện cho buổi lễ Thờ phượng Chúa và thi mục lục Kinh thánh chủ nhật 16/6/2019 của HTVN Đài Bắc
  • Cầu nguyện cho các buổi lễ Thờ phượng Chúa mỗi chủ nhật của HTVN Đài Bắc và HTVN Đài Trung  
  • Cầu nguyện cho buổi lễ Thờ phượng Chúa chủ nhật tuần thứ 2 và thứ 4 của HTVN Cao Hùng 
  •  Cầu nguyện cho các buổi nhóm họp trong tuần của Mục Vụ Phúc Âm HTC và mỗi hai tuần của Mục Vụ Phúc Âm LSH 
  • Cầu nguyện cho chương trình"Từ nghi ngờ đến tin nhận" ngày càng được áp dụng trong Hội Thánh  
  • Cầu nguyện cho các tín hữu trong Hội Thánh đọc Kinh Thánh sách I I Tê-sa-lô-ni-ca và II Tê-sa-lô-ni-ca trong tháng 5 năm 2019 
  • Cầu nguyện cho chương trình đọc Kinh Thánh dâng Chúa tại nhà thờ Banqiao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-`